KAFO

KAFO – Knne Ankle Foot Orthosis – Oteza obejmująca kolano, staw skokowy i stopę

Wyższe zaopatrzenie, które koryguje ustawienie stawów, pomaga mięśniom przenosząc część obciążeń. Stosowane we wszystkich schorzeniach i chorobach gdzie mamy do czynienia z osłabieniem mięśni bądź ich wiotkim porażeniem. Tutaj również zastosowane stawy to kwestia wyboru. Inne nazwy tego i podobnych produktów spełniających zbliżone funkcje i również dostępnych w naszej ofercie to: Aparat szynowo opaskowy, Aparat CKD obejmujący całą kończynę dolną.