Warszawa – Siedziba

Zakłady Ortopedyczne
im. Wacława Omiotka Warszawa – Anin

ul. Kajki 28 | 04-634 Warszawa Anin
22 812 09 24
22 812 15 15
tel/fax 22 619 94 25