Protezy

W Zakładach Ortopedycznych im. Wacława Omiotka wykonujemy protezy narządu ruchu na najwyższym poziomie, przy użyciu najnowocześniejszych technologii i materiałów. Wszystkie elementy i podzespoły wykorzystywane u nas w firmie pochodzą od czołowych światowych producentów takich jak OttoBock, Ossur, Neuhoff czy Streifeneder. To w połączeniu z wiedzą naszych doświadczonych protetyków daje produkt niezawodny i spełniający wszystkie swoje funkcje. Wykonujemy również protezy tymczasowe służące do nauki chodu i kształtujące kikut i przygotowujące go do protezy definitywnej. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane modele i typy elementów protezy kończyny dolnej możliwe do wykorzystania w procesie produkcyjnym.