Doniczka

gorset-jewetta
gorset-stabilizujacy
gorset-korekcyjny

Gorset stabilizujący typu doniczkowego

Spełnia funkcję stabilizującą oraz podpórczą we wczesnodziecięcych zaawansowanych skoliozach idiopatycznych, w skrzywieniach u chorych na mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowym zaniku mięśni, jamistości rdzenia, postępujących dystrofiach mięśniowych, a także w zaburzeniach pourazowych. Ma głównie za zadanie podparcia zniekształconego kręgosłupa oraz klatki piersiowej, które obniżają się i opierają na talerzach kości biodrowych.

doniczka-gorset-skolioza
gorset-jewetta
gorset-stabilizujacy
gorset-korekcyjny