Poradnik

Jak otrzymać zlecenie za zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny?

1. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do lekarza specjalisty.

2. Ze skierowaniem należy udać się do lekarza specjalisty w celu konsultacji schorzenia i otrzymania wniosku na niezbędny przedmiot ortopedyczny. Wykaz refundowanych przedmiotów wykonywanych na zamówienie lub załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wzór zlecenia na zaopatrzenie oraz wzór uzupełnionego zlecenia na zaopatrzenie.

3. Z otrzymanym zleceniem należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu rejestracji wniosku i otrzymania refundacji na zaordynowany przedmiot zgodnie z limitem cenowym wg. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r (https://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&;ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031).

4. Z zatwierdzonym zleceniem na zaopatrzenie należy się umówić i stawić do Zakładu Ortopedycznego lub Punktu Medycznego w celu zamówienia i realizacji zlecenia.

Jakie dokumenty niezbędne są przy składaniu wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie?

1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

2. Udokumentowanie dochodów (kserokopia PIT za ubiegły rok).

3. Kserokopia wypełnionego zlecenia lekarskiego.

4. Faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup.

5. Nr NIP.

W przypadku zwrotu – nr konta bankowego.

Jak wygląda proces wykonania sprzętu?

Na podstawie zlecenia i wskazówek w nim zawartych oraz własnego badania klinicznego nasz pracownik pobierze miarę i wraz z pacjentem podejmie decyzję jaki rodzaj sprzętu będzie wykonywany. Jakie elementy zostaną użyte, kolor wykończenie oraz wszystkie inne szczegóły dotyczące produktu.

Następnym etapem jest przymiarka (nie dotyczy obuwia). Przymiarka to niezwykle istotny etap, podczas której można wyłapać wszystkie niedogodności czy też problemy, które na tym etapie można bez problemu naprawić. Bywa ze przymiarka na niektóre rodzaje zaopatrzenia trwa nawet do 1.5h.

Ostatnim etapem jest odbiór wykończonego sprzętu. Jeśli podczas przymiarki wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, gotowy produkt można wysłać, lub też odebrać osobiście.

Jak często należy mi się nowe zaopatrzenie ortopedyczne?

To zależy od tego o jakim rodzaju sprzętu jest mowa. Ortotyka dla dzieci to kwestia wypisania odpowiedniego wniosku lekarskiego, z uwzględnięniem adnotacji o zmianie warunków anatomicznych. Bez takiej adnotacji sprzęt dla dzieci należy się raz na 3 lata. Protezy kończyn dolnych to okres użytkowania 3 lat. Obuwie należy się raz na rok dla dorosłych i 2 razy na rok dla dzieci. Wkładki ortopedyczne nie są refundowane przez NFZ.