Kody NFZ

Każdy z niżej wymienionych lekarzy specjalistów ma możliwość wystawienia zlecenia na indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne.

Lekarze mogący wystawić zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne – Ortezy :

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub
  rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

ORTOTYKA
Ł.055 Gorset korekcyjny o leczenia skolioz lub kifoz
H.28 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)
H.29 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub
GRAFO)
H.30 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)
H.31 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)
H.32 Orteza odciążająca kończynę dolną
H.33 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych

Lekarze mogący wystawić zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne – Obuwie

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

OBUWIE ORTYCZNE
N.64 But na stopę o różnym zniekształceniu
N.65 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej
N.66 But przy amputacji w obrębie stopy
N.67 But do ortezy obejmującej stopę
N.68 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę

Lekarze specjaliści którzy mogą wystawić zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne – Protezy

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

UZUPEŁNIENIE STOPY
A1– Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę
A2- Proteza uzupełniająca stopę
A3– Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym
P106– Pończochy przy pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy 12 sztuk

PODUDZIE
B4– Proteza tymczasowa podudzia
B5– Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową
B6– Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową
B7– Proteza ostateczna skorupowa podudzia
B8– Proteza ostateczna modularna podudzia
B9– Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
B10– Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
B11– Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia
P107- Pończochy kikutowe przy amputacji podudzia 12 szt

UDO
C12– Proteza tymczasowa uda
C13– Proteza ostateczna uda
C14– Proteza ostateczna modularna uda
C15– Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej uda
C16– Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
C17– Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
P108- Pończochy kikutowe uda

WYŁUSZCZENIE W STAWIE BIODROWYM
D18- Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
D19- Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
D20- Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym
P109- Majteczki po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku całej KD 12 szt