Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych

W Zakładach Ortopedycznych im. Wacława Omiotka wykonujemy protezy narządu ruchu na najwyższym poziomie, przy użyciu najnowocześniejszych technologii i materiałów.

Wszystkie elementy i podzespoły wykorzystywane u nas w firmie pochodzą od czołowych światowych producentów takich jak OttoBock, Ossur, Neuhoff czy Streifeneder. To w połączeniu z wiedzą naszych doświadczonych protetyków daje produkt niezawodny i spełniający wszystkie swoje funkcje.

Wykonujemy również protezy tymczasowe służące do nauki chodu i kształtujące kikut i przygotowujące go do protezy definitywnej. Poniżej znajdziecie Państwo wybrane modele i typy elementów protezy kończyny dolnej możliwe do wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Za dział odpowiadają:

Leszek-Lojewski-2150Artur-Mickie-2150