Mobilność

Mobilność

Stopnie mobilności to wskazówka dla pacjentów, terapeutów, lekarzy i techników jaki element protezowy powinno się zastosować w danym, konkretnym przypadku do zbudowania protezy. Oparty jest na możliwościach funkcjonalnych pacjenta oraz jego aktywności.

1. Jest to najniższy stopień mobilności. Opisuje użytkowanie protezy kończyny dolnej w obrębie miejsca zamieszkania. Powolne chodzenie przy użyciu laski lub kuli. Dotyczy najczęściej pacjentów nieco starszych.

2. Stopień drugi dotyczy ograniczonego poruszania się na zewnątrz.
Pacjent wychodzący na zewnątrz i umiejący pokonać małe przeszkody terenowe (krawężnik, stopień).
Czas przebywania pacjenta na zewnątrz i dystans jaki może pokonać są ograniczone ze względu na jego stan funkcjonalny.

3. Stopień trzeci dotyczy pacjentów nie mających większych ograniczeń, aktywnie uczestniczących w życiu codziennym natomiast nie oczekujących od protezy wytrzymałości i dynamiki protezy sportowej

4. Stopień czwarty dotyczy pacjentów nie mających żadnych problemów z aktywnościami życia codziennego i dodatkowo wymagających od protezy więcej niż w stopniu trzecim.

Dodatkowym elementem określania mobilności jest waga pacjenta. Są to 4 przedziały. Poniżej 75 kg, 75-100 kg, 100 – 125kg, 125 + kg.

Te dwie składowe pozwalają dobrać konkretny element dla danego pacjenta.