Żyrardów

„Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”
Sp. z o. o. w Żyrardowie

ul. Limanowskiego 30
46 855 20 11 wew 271
prosić p. Barbarę