Poradnik

Jak otrzymać zlecenie za zaopatrzenie w przedmiot ortopedyczny?

  1. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do lekarza specjalisty.
  2.  Ze skierowaniem należy udać się do lekarza specjalisty w celu konsultacji schorzenia i otrzymania wniosku na niezbędny przedmiot ortopedyczny. Wykaz refundowanych przedmiotów wykonywanych na zamówienie lub załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Wzór zlecenia na zaopatrzenie oraz wzór uzupełnionego zlecenia na zaopatrzenie
  3. Z otrzymanym zleceniem należy udać się do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu rejestracji wniosku i otrzymania refundacji na zaordynowany przedmiot zgodnie z limitem cenowym wg. załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r (http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&;ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031)
  4.  Z zatwierdzonym zleceniem na zaopatrzenie należy się umówić i stawić do Zakładu Ortopedycznego lub Punktu Medycznego w celu zamówienia i realizacji zlecenia.
 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

  1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  2. Udokumentowanie dochodów (kserokopia PIT za ubiegły rok)
  3. Kserokopia wypełnionego zlecenia lekarskiego
  4. Faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup
  5. Nr NIP
W przypadku zwrotu – nr konta bankowego