Czym jest skolioza

Czym jest skolioza?

Skolioza to trójpłaszczyznowe zaburzenie osiowości kręgosłupa. O skoliozie mówimy w momencie kiedy skrzywienie w płaszczyźnie czołowej przekracza 10 stopni wg Cobba.

Składowe skrzywienia to:

  • boczne skrzywienie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej,
  • rotacja kręgów,
  • skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej (odchylenie od normy proporcji kifoza-lordoza).

Skoliozy możemy podzielić na:

  • wrodzone,
  • nerwowo-mięśniowe,
  • idiopatyczne (ok 80%).

Skoliozy idiopatyczne w zależności od momentu pierwszej diagnozy dzielimy na:

  • wczesnodziecięce (poniżej 3 roku życia),
  • dziecięce (3–9 roku życia)
  • młodzieńcze (10-18 rok życia)
skolioza-zaburzenie-osiowosci-kregoslupa