Bogdan Sędek

Bogdan Sędek

Personel medyczny

Technik ortopedyczny, specjalista w zakresie doboru i wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego. Kilkunastoletnie doświadczenie i kursy odbyte w kraju i za granicą.