Grzegorz Wierzeński

Grzegorz Wierzeński

Personel medyczny

Technik ortopedyczny, specjalista w zakresie doboru i wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego w szczególności aparatów ortopedycznych dla dzieci z MPD . Kilkunastoletnie doświadczenie i kursy odbyte w kraju i za granicą.