Krzysztof Jerzy Nowak

Krzysztof Jerzy Nowak

Personel medyczny

Absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa. Ortotyką i zaopatrzeniem ortopedycznym zafascynowany od początku liceum. Pracę magisterską w dotyczącą zaopatrzenia ortopedycznego obronił w 2014 roku. Zajmuje się wykonywaniem gorsetów do leczenia skolioz typu Rigo – Cheneau. Uczestnik kursów, staży i szkoleń na całym świecie. Holandia, Niemcy, Francja, USA, Hiszpania. Teorię i doświadczenie w zakresie wykonywania gorsetów do leczenia skolioz typu RIGO CHENEAU zbierał u najlepszych na świecie. Między innymi samego Prof. Rigo czy Granta Wooda z Align Clinic w Kalifornii.

Magister Fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wykonuje Gorsety doleczenia skolioz typu Rigo Cheneau (WCR – Wood  Rigo Cheneau).

Członek Międzynarodowego towarzystwa naukowego SOSORT – Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz

Certyfikowany wykonawca gorsetów AlignClinicw San Mateo, USA (http://www.align-clinic.com/wcrcertifiedpractitioners.html) , czołowej placówki na świecie która oferuje gorsety do leczenia skolioz. W AlignClinic pracował i uczył się bezpośrednio u Granta Wooda.

Krzysztof ukończył również kursy pod okiem innych czołowych specjalistów, w tym u samego dr Manuela Rigo z  Barcelony, który jest twórcą klasyfikacji i nowoczesnego podejścia do projektowania gorsetów Cheneau http://www.bspts.net/
Dodatkowo Krzysztof posiada tytuł mistrza rzemiosła polskiego nadany przez Izbę Rzemiosła w zawodzie Obuwnik Ortopedyczny.

Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Rehabilitacji warszawskiej AWF z przedmiotu Ortotyka i protetyka narządu ruchu. ( cz. Samokształcenia w placówce wykonującej zaopatrzenie ortopedyczne)

Kursy i staże:

Tytuł pracy magisterskiej:
Wpływ modyfikacji zaopatrzenia ortopedycznego na wybrane parametry chodu u dzieci z MPD.  – promotor dr Marcin Bonikowski – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

2008 – 2012 – kursy organizowane prze fundację WANDAFONDS – Interdyscyplinarne leczenie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
2013- 2014 – Nauczyciel na kursach WANDAFONDS, prowadzący część dla ortotyków.
09/2013 – Staż w OIM ORTHOPEDIE (niegdyś NoppeOrthopedie) w Noordwijkherhout
08/2017 – 10/2018  nauka wykonywania gorsetów WCR pod okiem Granta Wooda – AlignClinic San Mateo, USA. Zakończona pozytywnym wynikiem i akredytacją do wykonywania gorsetów do leczenia skolioz.
03/2018 – The Chêneau-Brace following Rigo Principles Bundesfachshule fur Orthopedietechnik – https://www.ot-bufa.de/ – Kurspraktyczny pod okiemdrManueala Rigo.
10/2018 – 5th Conference on Advancements in Conservative Treatment of Scoliosis – San Mateo, California
11/2018 – Orthoutions, Rosenheim. 3rd Seminar: THE CHÊNEAU BRACE AFTER RIGO. – prowadzącadr Mina Jelacic – www.ortholutions.de
04/2019 – konferencja SOSORT, San Francisco, USA

I wiele dodatkowych kursów orgaznizowanych przez firmy takiej jak FIOR & GENTZ, OTTOBOCK, OSSUR …..