Czym jest gorset Rigo - Chenau

Rigo–Cheneau

Jest to gorset wykonany z materiału termoplastycznego na Hiperskorygowanym (ang. Hyper-corrected) modelu gipsowym (skanie 3D) pacjenta. Ogólna zasada korekcji polega na derotacji kręgów i normalizacji w płaszczyźnie strzałkowej, co w połączeniu z siłami korekcyjnymi bezpośrednio na miejsca wypukłe oraz elongacją da nam korekcję całej trójwymiarowej wady. Pierwszy gorset tego typu, został zaprojektowany przez prof. Cheneau, następnie koncepcję rozwinął prof. Rigo (Barcelona). Właśnie prof. Rigo dokonał klasyfikacji skolioz idiopatycznych pod kątem gorsetowania, na podstawie której dobiera się podtyp gorsetu dla konkretnego pacjenta. Sam gorset jest lekkim zaopatrzeniem, które dobrze zaprojektowane i wykonane jest wygodne. Jego głównym założeniem jest zatrzymanie pogłębiającej się wady. Składa się ze stref przyparcia i stref odciążających (okien) które ułatwiają obserwację skoliozy i dopasowania gorsetu. Gorset Rigo-Cheneau w Zakładach Ortopedycznych im. Wacława Omiotka wykonywany jest w całości przez Mgr Krzysztofa Nowaka, który wykonywania tego typu zaopatrzenia uczył się na zagranicznych stażach u najlepszych specjalistów na świecie. (Allign Clinic San Mateo, USA i Laggarigue, Bordeaux, France) oraz uczestniczył w kursach, w tym również prowadzonym bezpośrednio przez Prof. Rigo. Rigo–Cheneau

Regio-Cheneau

Klasyfikacja Rigo

Klasyfikacja Rigo dzieli skoliozy pod kątem gorsetowania na 4 typy, które następnie dzielą się na podtypy. Decyzja o przynależności do danego podtypu jest priorytetowa, na jej podstawie dokonuje się decyzji o tym jak będzie wyglądał gorset. Wyjaśnienie pojęć występujących w klasyfikacji:

Typy-skrzywien-kregoslupa_1

TP – Transition Point

Punkt w którym jeden łuk przechodzi w drugi.

Counter tilting

Ustawienie względem siebie kręgów L4 i L5 określające to czy są one ustawione równolegle. Pozytywny objaw oznacza że nie są i L4 jest widocznie odchylony od L5.
Typy-skrzywien-kregoslupa_3

CSL – central sacral line

Linia wyznaczająca środek symetrii, poprowadzona ze środka kości krzyżowej ku górze.

Skoliozy trójłukowe A

A1 główna krzywizna – Pojedynczy, długi łuk piersiowy
Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • Tułów przesunięty na stronę wypukłą łuku piersiowego,
 • Długi garb żebrowy, schodzący w kierunku lędźwi.
Kryteria radiologiczne:

 • Szczyt łuku piersiowego Th9-Th11,
 • Th1 po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • TP po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • L4 przechylony w stronę wypukłą łuku piersiowego.
skoliozy-trojlukowe-a_01
A2 – główna krzywizna – Pojedynczy łuk piersiowy i minimalny (lub jego brak) łuk lędźwiowy
Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • tułów przesunięty na stronę wypukłą łuku piersiowego,
 • zauważalny garb piersiowy, brak lub minimalna wyniosłość lędźwiowa.
Kryteria radiologiczne:

 • Szczyt łuku piersiowego T8-T9,
 • Th1 po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • TP po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • L4 równoległy do kości krzyżowej.
skoliozy-trojlukowe-a_01
A3 – główna krzywizna – Pojedynczy łuk piersiowy i minimalny (lub jego brak) łuk lędźwiowy
Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • tułów przesunięty na stronę wypukłą łuku piersiowego,
 • wyraźny garb piersiowy, mała wyniosłość lędźwiowa.
Kryteria radiologiczne:

 • Szczyt łuku piersiowego Th9-Th11,
 • Th1 po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • TP po stronie wypukłej łuku piersiowego,
 • L4 przechylony w stronę wypukłą łuku piersiowego.
skoliozy-trojlukowe-a_01

Skoliozy czterołukowe B

B1 – główna krzywizna – Duży łuk piersiowy i duży lędźwiowy lub duży łuk piersiowy i duży łuk piersiowo lędźwiowy
Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • tułów przesunięty na stronę wklęsła łuku piersiowego,
 • garb żebrowy i wyniosłość lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa.
Kryteria radiologiczne:

 • TP przesunięty na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • T1 przesunięty na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • pozytywny objaw counter tilting L4-L5,
 • szczyt łuku piersiowego Th7-Th9,
 • szczyt łuku lędźwiowego L2 lub szczyt piersiowo-lędźwiowy L1 (Th12).
skoliozy-czterolukowe-b_03
B2 – główna krzywizna – Duży łuk piersiowo-lędźwiowy z małym łukiem piersiowym
Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wypukłą łuku piersiowego,
 • tułów przesunięty na stronę wklęsłą łuku piersiowego,
 • duża wyniosłość piersiowo-lędźwiowa i mały garb piersiowy.
Kryteria radiologiczne:

 • TP po stronie wklęsłej garbu piersiowego,
 • T1 po stronie wklęsłej garbu piersiowego,
 • pozytywny objaw counter tilting kręgów L4-L5 (czasem L3-L4),
 • szczyt łuku piersiowego Th7,
 • szczyt łuku piersiowo lędźwiowego Th12.
skoliozy-trojlukowe-a_01

Skoliozy typu C*

C1 – główna krzywizna – Łuk piersiowy bez łuku lędźwiowego

Kryteria kliniczne:

 • Miednica wyśrodkowana,
 • tułów wyśrodkowany,
 • czasem zauważalny garb piersiowy.

Kryteria radiologiczne:

 • TP na linii pośrodkowej,
 • T1 na linii pośrodkowej,
 • szczyt łuku piersiowego Th8 (ew. Th7 lub Th9),
 • negatywny objaw counter tilting L4- L5.
skolioza-typu-c_07

B2 – główna krzywizna – Duży łuk piersiowo-lędźwiowy z małym łukiem piersiowym

Kryteria kliniczne:

 • Miednica wyśrodkowana,
 • tułów wyśrodkowany,
 • zauważalny garb piersiowy i zauważalna wyniosłość lędźwiowa.

Kryteria radiologiczne:

 • TP na linii pośrodkowej,
 • T1 na linii pośrodkowej,
 • negatywny objaw counter tilting L4-L5,
 • szczyt łuku piersiowego Th8,
 • szczyt łuku lędźwiowego L2.
skolioza-typu-c_07

*TYP C – Nie pasujące do trójłukowych ani czterołukowych (NON A, NON B type)

Skoliozy jednołukowe E

E1 – główna krzywizna – Pojedynczy łuk lędźwiowy bez skrzywienia piersiowego

Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsła łuku lędźwiowego,
 • tułów przesunięty na stronę wypukłą łuku lędźwiowego,
 • zasem zauważalny garb lędźwiowy, bez garbu piersiowego.

Kryteria radiologiczne:

 • TP przesunięty na stronę wypukłą łuku lędźwiowego,
 • Th1 przesunięty na stronę wypukłą łuku lędźwiowego,
 • szczyt łuku lędźwiowego L2.
skolkozy-jednolukowe-e_03

E2- główna krzywizna – Pojedynczy łuk piersiowo lędźwiowy

Kryteria kliniczne:

 • Miednica przesunięta na stronę wklęsła łuku piersiowo-lędźwiowego,
 • ułów przesunięty w na stronę wypukłą łuku piersiowo-lędźwiowego,
 • zauważalny garb piersiowo-lędźwiowy bez garbu piersiowego.

Kryteria radiologiczne:

 • TP po stronie wypukłej garbu piersiowo-lędźwiowego,
 • Th1 po stronie wypukłej łuku piersiowo-lędźwiowego.
skolkozy-jednolukowe-e_09

Bibliografia:
1: A specific scoliosis classification correlating with brace treatment: description and reliability Manuel D
Rigo1, Mónica Villagrasa1, Dino Gallo
2: The Chêneau concept of bracing-biomechanical aspects.
Rigo M1, Weiss HR.
3: COMPARISON OF SURFACE TOPOGRAPHY AND X-RAY VALUES DURING IDIOPATHIC SCOLIOSIS
TREATMENT USING THE CHÊNEAU BRACE (THE CHÊNEAU BRACE SYSTEM)
Grant I. Wood